Біз туралы

Директорлар кеңесі
Ішкі аудит қызметі
Корпоративтік хатшы қызметі
Комплаенс қызметі
Омбудсмен қызметі
Басқарма төрағасы
Кеңесшілер
Басқарма хатшылығы
Өндіріс жөніндегі бас директор
«Уран өндіру» дивизионының басқарушы директоры
Тау-кен департаменті
Өндірістік департамент
Техникалық реттеу және метрология басқармасы
Ғылым, СМ және СЖМ үйлестіру басқармасы
Табиғи уранды және ядролық материалдарды есепке алу және бақылау басқармасы
ЯОЦ және атом энергетикасы жөніндегі бас директор
«ЯОЦ және атом энергетикасы» дивизионының басқарушы директоры
ЯОЦ жобалары департаменті
АЭ жобалары департаменті
Экономика және қаржы жөніндегі бас директор
Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы директор
Экономика және жоспарлау департаменті
Экономикалық талдау басқармасы
Қаржы бақылаушысы
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті
Бақылау-тексеру басқармасы
Қазынашылық басқармасы
Корпоративтік қаржы департаменті
Инвесторлармен жұмыс істеу басқармасы
Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директор
Активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор
Корпоративтік басқару департаменті
БК-ге қатысу үлестер басқармасы
Тұрақты даму басқармасы
Қорлар басқармасы
Сатып алулар департаменті
Әкімшілік департаменті
Әлеуметтік даму басқармасы
Қоғаммен байланыс және ішкі коммуникациялар департаменті
Трансформация және АТ жөніндегі бас директор
АТ қолдау департаменті
Бизнесті трансформациялау департаменті
Цифрландыру және АТ-сәулет департаменті
Стратегия және маркетинг жөніндегі бас директор
Өкілдік (Бетесда)
Маркетинг және сатулар жөніндегі басқарушы директор
Маркетинг департаменті
Сатулар департаменті
Сатуды сүйемелдеу департаменті
Даму және инвестициялар жөніндегі басқарушы директор
Стратегиялық даму департаменті
Бизнесті дамыту және инвестициялар департаменті
Құқықтық мәселелер және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор
Құқықтық мәселелер департаменті
Тәуекел-менеджменті департаменті
Қауіпсіздік және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жөніндегі басқарушы директор (GR)
Қауіпсіздік департаменті
Мемлекеттік органдармен жұмыс істеу департаменті
Адам ресурстарын басқару жөніндегі басқарушы директор
Адам ресурстарын басқару департаменті
Өндірістік қауіпсіздік департаменті (HSE)
Пікір қалдыру