| AIX

Инвесторларға

Есептер мен нәтижелер

Қызметтің жылдық негізгі қаржылық көрсеткіштері (қазақстандық миллион теңгемен)
— 2015 жыл
— 2016 жыл
— 2017 жыл
— 2018 жыл
Өнім сатудан және қызмет көрсетуден түскен табыс
Соның ішінде уран өнімін сатудан түскен табыс
Өткізудің өзіндік құны
Операциялық пайда
Жыл ішіндегі пайда
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ меншік иелеріне қатысты жиынтық кіріс
Жылдың соңындағы ақша қаражаты мен олардың эквиваленттері
Несиелер мен қарыздар
Жариаланган дивидендтер


0
100000
200000
300000
400000

*2018 ж. шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес

**Қаржылық ақпарат "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС тоқтатылған қызмет ретінде жіктелуіне байланысты қайта есептелген.

Қызметтің негізгі көрсеткіштері (тонна)
30 000
20 000
10 000
0
уран өндіру, жалпы тонна
уран өндіру, барлық ЕТҰ-дағы қатысу үлесі бойынша, тонна
2015 жыл
2016 жыл
2017 жыл
2018 жыл
Пікір қалдыру