Қызмет түрлері

Ғылыми қызмет

Қоғамда және оның ЕТҰ-да ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық қызметімен 486 қызметкер, оның ішінде 6 ғылым докторы және 76 ғылым кандидаты айналысады. Қоғамда ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық институты («Жоғары технологиялар институты» ЖШС), сондай-ақ кәсіпорындардың ғылыми-өндірістік бөлімшелері («Үлбі металлургия зауыты» АҚ ҒО, «Волковгеология» АҚ ОТӘЭ) бар.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Ғылыми-технологиялық жобалар департаменті ғылыми-техникалық қызметті жалпы үйлестіруді, зияткерлік меншікті басқару мен коммерцияландыруды жүзеге асырады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ғылыми-технологиялық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқығы үшін лицензиялық шарттар жасасу бойынша жұмыс жүргізуде.

2020 жылы Зияткерлік меншік объектілеріне 18 қорғау құжаты алынды.

Компания «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ғылыми-технологиялық дамуын басқару» саясатын әзірледі, оған сәйкес ғылыми зерттеулерді мынадай басым бағыттар бойынша үш ғылыми орталық үйлестіреді:

 • Геология, геотехнология және тау-кен дайындық жұмыстары, ұңғымаларды жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары және уран кен орындарында ілеспе СМ мен СЖМ алу – «Волковгеология» АҚ базасында;
 • Өнімді ерітінділерді өндіру және қайта өңдеу, уран шала тотығын алу – «Жоғары технологиялар институты» ЖШС базасында;
 • ЯОЦ жоғары технологиялары, СМ мен СЖМ алу және қайта өңдеу – «ҮМЗ» АҚ ҒО базасында.
 • Цифрландыру, автоматтандыру және роботтандыру – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жүргізеді.
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ғылыми-технологиялық жобалар департаменті зияткерлік меншік объектілерін коммерцияландыру мен технологиялар трансфертін («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ зияткерлік меншік жөніндегі сараптама комиссиясы арқылы ЗМО коммерцияландыру және технологиялар трансферті) және білімді басқаруды жүргізеді.

2020 жылы ҒЗТКЖ-ның бірнеше ірі жобалары іске асырылды:

 • «Табиғи уранның химиялық концентраты мен уранның шала тотығы-тотығының өзіндік құнын төмендету үшін жаңа технологияларды, материалдар мен жабдықтарды енгізу».

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС-те оң технологиялық және экономикалық нәтижелер көрсеткен өнеркәсіптік сынақтар өткізілді.

 • Уран өндіруші кәсіпорындардың дайын өнімдерінің портреттерін жасау үшін микроэлементтік және изотоптық құрамын зерттеу.

Бұл ҒЗТКЖ-ның мақсаты – өнімнің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарына тиесілігін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін микроэлементтік және радионуклидтік маркерлерді таңдау, сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындары өнімдерінің портреттер дерекқорын (кітапханасын) құру.

 • Уран өнеркәсібінде көп ұңғылы бұрғылау технологиясын қолдану мүмкіндігін зерттеу.

Бұл ҒЗТКЖ-ның мақсаты – ЖҰШ әдісімен өңдеуге жоспарланған уран кен орындарын іздеу және бағалау кезінде іздеу-бағалау және геологиялық барлау жұмыстары сатысында көп ұңғылы бұрғылауды енгізудің ғылыми-техникалық негіздемесі және қолдану мүмкіндігін айқындау.

Ғылыми зерттеулер үшін жұмыстың маңызды бағыттарының бірі – экологиялық бағыт. Жұмыс өндірістің экологиялылығын арттыруға бағытталған бірнеше зерттеулер бойынша жүргізілді:

 • Уранды жерасты шаймалау процестерінің жерасты және жерасты суларына әсерін зерттеу, осы мақсатта әдістемелік нұсқаулар (стандарт) әзірлеу;
 • уран кен орындарының сулы қабаттарының ластануын бақылау және ЖҰШ әдісімен уран өндіру нәтижесінде олардың ластану қаупін азайту;
 • өндіру полигондарын пайдалану және оларды жоюды жобалау сатысында қолданылатын су тұтқыш жиектер мониторингінің деректерін түсіндіру әдістемесін әзірлеу.
 • Эквивалентті дозаны және сыртқы гамма-сәулеленудің эквивалентті дозасының қуатын өлшеу және бақылау мүмкіндігімен гамма-сәулеленудің шекті дозиметрі негізінде радиациялық қауіпті факторлардың автоматты мониторингі жүйесін әзірлеу.

Бұл ҒЗТКЖ-ның мақсаты – «РКС01ИМ» жеке дозиметрі негізінде автоматты мониторинг жүйесін әзірлеу. Автоматты мониторинг жүйесі дегеніміз – персоналдың кәсіби бағытын, сондай-ақ персоналдың жұмыс орындарындағы радиациялық жағдайды ескере отырып, сәулелену көздерімен жұмыс істеу кезінде алынған персоналдың жеке сәулелену дозалары туралы объективті ақпарат алу үшін персоналдың жеке сәулелену дозаларын бақылау және есепке алу жөніндегі ақпараттық кешен.

 

Пікір қалдыру